Quy tắc yêu cầu khóa học

  • Tìm kiếm khóa học trên web trước khi yêu cầu

  • Mỗi người chỉ được yêu cầu khóa học 1 lần trong 1 tháng

  • Không yêu cầu các khóa học đã quá cũ

  • Không yêu cầu các khóa học quá đắt

  • Team sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các khóa học của bạn trong tầm với

  • Nếu bạn có khóa học muốn chia sẻ hãy liên hệ Strong Nguyễn

  • Mọi thắc mắc xin liên hệ Strong Nguyễn

Gửi yêu cầu cho chúng tôi