Khóa Học Guitar fingerstyle cơ bản cùng haketu

Khóa Học Guitar fingerstyle cơ bản cùng haketu

Những vũ điệu lôi cuốn của ngón đàn Fingerstyle luôn là điều mê hoặc các tay chơi guitar. Tuy nhiên, Fingerstyle- như trước nay từng được bi...

Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu (KYNA)

Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu (KYNA)

Java là một nền tảng phát triển các ứng dụng phần mềm có vị trí rất lớn trong những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21. Đánh dấu sự trưởng th...

Thiết kế giao diện web với HTML và CSS

Thiết kế giao diện web với HTML và CSS

HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu siêu văn bản"