[Tài liệu] Học chữ Kanji với bảng 1000 chữ Kanji trong tiếng Nhật

[Tài liệu] Học chữ Kanji với bảng 1000 chữ Kanji trong tiếng Nhật

Học chữ Kanji là một phần quan trọng trong việc học tiếng Nhật. Bảng 1000 chữ Kanji trong tiếng Nhật là một công cụ hữu ích để giúp người họ...

1500 câu tiếng Nhật giao tiếp ngắn (PDF + Audio Mp3)

1500 câu tiếng Nhật giao tiếp ngắn (PDF + Audio Mp3)

Học tiếng Nhật là một chặng đường dài và đầy khó khăn, cũng không có nhiều người đủ kiên nhẫn để duy trì nó. Một trong những phương pháp...

Chia sẻ tài liệu 685 từ vựng Tiếng Nhật N5

Chia sẻ tài liệu 685 từ vựng Tiếng Nhật N5

Chia sẻ cho các bạn tài liệu tự vựng Tiếng Nhật chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật  JLPT N5. Trong tài liệu này sẽ bao gồm khoảng 685.....

24 Quy tắc học chữ Kanji trong tiếng Nhật (Bộ đầy đủ 2 quyển)

24 Quy tắc học chữ Kanji trong tiếng Nhật (Bộ đầy đủ 2 quyển)

Như các bạn đã biết học tiếng Nhật là một trong những quá trình luyện tập khó khăn nhất mà ai cũng phải trải qua. Trong quá trình học...

Chia sẻ bộ tài liệu CEO 4.0 (Tiếng Việt)

Chia sẻ bộ tài liệu CEO 4.0 (Tiếng Việt)

Như các bạn đã biết, CEO là một trong những vị trí quan trọng và chủ chốt của một doanh nghiệp. Ngoài việc điều hành CEO cần phải có cho mìn...