Quản trị Linux siêu tốc

Quản trị Linux siêu tốc

Ngày nay các hệ thống nguồn mở đã trở thành nền tảng công nghệ chủ chốt, thậm chí...

Một số tài liệu bài tập thuế nhiều lĩnh vực

Một số tài liệu bài tập thuế nhiều lĩnh vực

Xin chào mọi người, hôm nay RSharing xin chia sẻ cho anh chị em kế toán - tài chính một số bài tập về Thuế của GV Lê Thị Bích Thảo, bộ tài.....

Thành thạo tin học văn phòng A-Z

Thành thạo tin học văn phòng A-Z

Tin học văn phòng là một trong những kĩ năng mềm quan trọng và cần thiết nhất hiện nay.

Tạo mail Edu hàng loạt bằng Edu Bot Tool

Tạo mail Edu hàng loạt bằng Edu Bot Tool

Hướng dẫn các bạn tạo mail sinh viên bằng Tool tự động và tiện lợi.

Hướng dẫn tạo tài khoản ChatGPT

Hướng dẫn tạo tài khoản ChatGPT

ChatGPT (Chat Generative Pre-training Transformer) là một chatbot AI do OpenAI phát triển dựa trên các đối thoại và phản hồi bằng ngôn ngữ m...