Sách "Làm Chủ Tư Duy, Thay Đổi Vận Mệnh" - Adam Khoo

Sách "Làm Chủ Tư Duy, Thay Đổi Vận Mệnh" - Adam Khoo

Khám phá cuốn sách "Làm Chủ Tư Duy, Thay Đổi Vận Mệnh" của Adam Khoo, giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của tư duy và cách thức để kiểm...

Sách tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thông tin - Oxford English

Sách tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thông tin - Oxford English

Hiện nay nhu cầu học tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin của dân IT đang ngày càng gia tăng.

[Ebook] Chia sẻ giáo trình lập trình C căn bản

[Ebook] Chia sẻ giáo trình lập trình C căn bản

C/C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình đầu tiên mà các trường Đại học hiện nay áp dụng vào chương trình giáo dục, đi cùng với đó C/C++...

Tổng hợp ebook hay của nhà xuất bản Firsts News

Tổng hợp ebook hay của nhà xuất bản Firsts News

Tổng hợp ebook hay của nhà xuất bản Firsts News

Chia sẻ sách tiếng anh "Academic Vocabulary in use"

Chia sẻ sách tiếng anh "Academic Vocabulary in use"

Chia sẻ sách tiếng anh "Academic Vocabulary in use"